Шарени черги и вълнени пана

 

В нишките на тъканите шарени черги се крие много символика. Вярвало се е, че колкото по-шарена е чергата, толкова по-щастлива ще е къщата, колкото по-пъстра е, толкова повече радост ще донесе.
Червено, бяло и зелено са със задължително присъствие в тъканите килими. В традициите на българите червеното заема специално място - то увеличава мъжката сила, а жените дарява с плодовитостя в същото време предпазва от лоши очи. Червеното е цветът на кръвта, на ритуалното вино и на огъня.
Освен символ на чистота и невинността, в българския фолклор бялото означава също радост, възвишеност и красота.
Зеленото е цветът на природата - символ на вечно възраждащия се живот.
 Празници и фестивали